Kia West Edmonton

10151 - 179 Street, Edmonton, AB T5S 1P9
Kia West Edmonton - Logo

Photos & Videos

Kia West Edmonton (780-444-8645) - Display Ad - Kia West Edmonton 2009 Sales   Leasing 2011 Service   Parts 2009, 2010, 2011 Consumers Choice Award 1-866-NEW-KIAS th (444-8645) 10151 - 179 St www.kiawestedmonton.com Edmonton Edmonton: 780-444-86450-444-86458  Kia West Edmonton 2009 Sales   Leasing 2011 Service   Parts 2009, 2010, 2011 Consumers Choice Award 1-866-NEW-KIAS th (444-8645) 10151 - 179 St www.kiawestedmonton.com Edmonton Edmonton: 780-444-86450-444-86458